Onze mensen

Ouderdom:  67 jaar

Woonplaats: Membruggen

Familie: gehuwd met Annie Thys, vader van Bart en Els, opa van Mila, Marthe en Gustav

 

 

 

 

 

Beroep: Voorheen gemeenteraadslid en schepen in Riemst.
            Gemeenteraadslid voor sp.a-Groen van 01/2013 - ...
            Gepensioneerd maatschappelijk werker, werkte tot voor kort als leerlingbegeleider in Tongerse secundaire scholen.

Verenigingsleven : buurthuis Membruggen, Historische Kring Membruggen, Gogri,  zangkoor Aveland Hoeselt,  Groen Riemst en Limburg, Velt,  Greenspotter Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Limburgse natuurgidsen, natuurpunt ...

Interesses:  politiek, natuur en milieu, jeugd, senioren, toerisme, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, heemkunde, ....

Hobby's: klussen, zangkoor , wandelen, natuurgids

tel : 0477-35.12.91

ivothys@scarlet.be

Naam: Wim Stevens

Ouderdom: 40j

Kinderen:  Tijl 8, Loes 5

Woonplaats: Vlijtingen

Burgerlijke staat: gehuwd met Dina Noelmans

Beroep: vormingswerker 

Verenigingsleven: vrijwilliger bij Greenpeace en Friends of the Earth

Interesses: De huidige manier van samenleven in wisselwerking met de draagkracht van onze planeet, zowel op sociaal als ecologisch vlak.

Hobby's: rotsklimmen, diepzeeduiken, yoga, reizen, lezen, muziek

 

 

Woonplaats: Vlijtingen

Beroep:

- zelfstandige; www.kwispeldier.be

- lerares middelbaar onderwijs

Verenigingsleven:  Vrijwilligerswerk bij verschillende dierenrechtenorganisaties en milieuorganisaties. 

Interesses: Duurzaamheid, dierenwelzijn en milieuproblematiek.

Hobby’s: Lezen, creatief bezig zijn, boksen/Muay Thai en natuurlijk mijn meest grootste passie: dieren!

Persoonlijke speerpunten:

“De gemeente Riemst moet dringend zijn groene bril gaan opzetten. Meer investeren in duurzame ontwikkeling en in een diervriendelijker beleid. Dierenrechten en dierenwelzijn dienen meer op de voorgrond geplaatst te worden in onze gemeente. De huidige schepen voor dierenwelzijn moet deze bevoegdheid meer uitbreiden. "

Naam: Eugene Stassen

Gehuwd met Myriam Durlet.

Vader van Koen en Raf  en vijfmaal opa.

Woonplaats: Millen

Gepensioneerd onderwijzer.

Gespecialiseerd in onderzoeken naar insecten, vooral op akkers en akkerranden.

Speerpunten:

- geef de straten terug aan de voetgangers en de fietsers

- maak de ruilverkavelingswegen volledig autovrij: haal ze uit de GPS als doorgangsweg.

- onderhoud en behoud van onze taluds en holle wegen

- een aanwezige veldwachter in iedere deelgemeente, minimum twee à drie uur per dag zichtbaar aan de schoolpoort en in het veld

 

Nederlandse

Ouderdom: 63

Kinderen: 3 zonen

Woonplaats: Zichen

Burgerlijke staat: ongehuwd

Beroep: Schrijfster

Interesses: Duurzame levenshouding, Ecologie, Milieu,

Hobby's: Poëzie, schrijven, wandelen, koken en andere leuke dingen

Persoonlijke SPEERPUNTEN: Ik wil ten dienste staan van de burger en luisteren naar de échte noden van de mensen en ze niet allerlei zaken opdringen die ze niet nodig achten. Samen met de mensen een beleid uitstippelen: Voor en met de burger!

Ouderdom: 35

 Woonplaats: Membruggen

Burgerlijke staat: ongehuwd

Beroep: ambtenaar

Opleiding: historicus, leerkracht, vormgever

Verenigingsleven/interesses/hobby's: jaren leiding en gewestleiding bij KLJ, algemene maatschappelijke interesse, kunst maken en ervaren  

Persoonlijke speerpunten: aandacht voor verleden en toekomst, cultuur en jeugd; onze dorpen als plaats vanwaar we de wereld in gaan.

Ouderdom: 24

Woonplaats: Membruggen

Burgerlijke staat: Vrijgezel Beroep: Schilder, fotograaf, restaurateur.

Interesses: Wereldpolitiek - kunst.

Persoonlijke SPEERPUNTEN - kort : Een degelijk en economisch verantwoord beleid voor natuurbehoud in Riemst. (De gezondheid van de rijke Limburgse grond veiligstellen.)

 

 

"Ik ben een sociaal geëngageerde, ecologisch georiënteerde Riemstenaar van 22 jaar.

Omdat er in Riemst geen enkele politieke partij is die zich ook maar een beetje inzet voor het groen in Riemst, denk ik dat door mijn inzet voor Groen Riemst wij een verschil kunnen maken. "