Gemeenteraad 9 mei 2016

TOEGEVOEGD PUNT AGENDA GEMEENTERAAD 9  mei  2016     

Verbod zwaar verkeer door dorpskom Genoelselderen

Motivatie

-De St.-Maartenstraat in Genoelselderen is toegankelijk voor zwaar verkeer tot 12 ton met uitzondering van plaatselijk verkeer en autobussen.                                                                                

- Het vrachtvervoer tot 12 ton dat de St.Maartenstraat gebruikt als doorgangsweg heeft de bestemming richting Tongeren of de beide opritten van de autosnelweg naar Hasselt of Luik.           

- Vreemde bestuurders worden door hun GPS via de "kortste" weg (St. Maartenstraat) naar de opritten of richting Tongeren gestuurd.                                                                                                            
- De afstand van de Kasteelstraat via de Millerstraat tot de oprit (Hasselt) van de E314 bedraagt ongeveer 800m meer dan via de St. Maartenstraat. Het aantal hindernissen voor het vrachtvervoer in de St. Maartenstraat is een motief om te kiezen voor de Millerstraat.          
- De St.
Maartenstraat  vertoont de volgende kenmerken : toename van de bewoning, veel op de openbare weg geparkeerde auto's, verkeersvertragende elementen en de mobiliteit verhogende aanwezigheid van de dorpsschool en het buurthuis                                                              
- De
veiligheid en de leefbaarheid van Genoelselderen worden door dit zware vrachtverkeer behoorlijk aangetast.

- Ter hoogte van het kruispunt Millerstraat-Kasteelstraat wordt de gewenste richting naar de E314 via de Millerstraat aangegeven met het verkeersbord F23c.                                                         -     Dit agendapunt wordt aan de gemeenteraad toegevoegd naar aanleiding van de bezorgdheid van meerdere ouders van schoolgaande kinderen en inwoners van de St .-Maartenstraat.                                                                                                                                                                    
- De
kosten van dit besluit zijn beperkt tot de aankoop en de plaatsing van een beperkt aantal verkeersborden.

 

 

Omwille van bovenstaande probleemstelling en motivatie wordt ter plaatste het verkeersreglement gewijzigd als volgt :

              

Besluit.

 

Art. 1. : plaatsing van het verbodsteken C21 met max. 3,5 ton (met uitzondering van plaatselijk verkeer en openbaar vervoer) ter hoogte van het kruispunt Millerstraat-Kasteelstraat   enerzijds en ter hoogte van het kruispunt St. Maartenstraat - Tongersesteenweg anderzijds.  Dit ter vervanging van de verkeersborden C21 met max. 12 ton.                                                       

 

DIT PUNT WERD NIET AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD...

Tags: