Actueel

TOEGEVOEGD PUNT AGENDA GEMEENTERAAD 9  mei  2016     

Verbod zwaar verkeer door dorpskom Genoelselderen

Motivatie

-De St.-Maartenstraat in Genoelselderen is toegankelijk voor zwaar verkeer tot 12 ton met uitzondering van plaatselijk verkeer en autobussen...

Wil Groen Riemst een fusie met een aangrenzende gemeente?
​Niet ja, niet neen. 
Het enige dat Groen Riemst wil is een werkgroep die dit bespreekbaar maakt. Deze werkgroep kan bestaan uit mensen uit het bestuur maar ook uit externen, experts enz.
Maar dat wil onze burgemeester niet snappen, hij wou zeer graag de discussie openen pro en contra een fusie op de...

In 2014 stelde ons gemeenteraadslid Ivo Thys voor om het lidmaatschap bij Monumentenwacht voor eigenaars van monumenten en beschermde gebouwen te subsidiëren.

Toen werd ons verteld dat men dit punt ging 'meenemen'.

Nu blijkt dat het wordt gerealiseerd, proficiat daarvoor Ivo.

Hieronder kan je naar de bijlage in pdf kijken met daarin het artikel van HBVL van 18/04/...

Een jeugdhuis draaiende houden in een plattelandsgemeente is niet eenvoudig, vooral omwille van de moeilijke bereikbaarheid.
​Het doelpubliek is inderdaad vooral de niet-georganiseerde jeugd vanaf zestien jaar, van wie de meesten voor hun verplaatsingen zijn aangewezen op het openbaar vervoer of carpooling.

Het argument van het schepencollege om het jeugdhuis te sluiten was...

Gemeentebestuur Riemst gedoogt de feiten

De afgelopen maanden werden in het buitengebied van Riemst meerdere kilometers aan bermen opzettelijk vernield. Het gaat meer bepaald om bermen gelegen tussen landbouwpercelen en ruilverkavelingswegen. Ze werden niet toevallig, maar duidelijk volgens vooropgezet plan vernield. Herhaaldelijke meldingen van de inbreuken werden steeds...

Groen Riemst hoopt dat de dader(s) snel gevat worden en dat de politie samen met het actiecomité en de gemeente een prioriteit maakt van dit spijtige geval dat al meer dan twee jaar aansleept.

Ons gemeenteraadslid Ivo Thys deed een voorstel om kiesbureau's te plaatsen in alle woonzorgcentra in Riemst. Om de bewoners ook een eerlijke kans te geven om op een eerlijke manier te stemmen. Nu wordt er meestal niet gestemd of er wordt een volmacht gegeven aan een familielid. Is dit de juiste manier?Het werd afgekeurd op de gemeenteraad, oppositie tegen meerderheid. Dus Nva, O-Vld en sp.a-...

Op de gemeenteraad van november diende  ons raadslid Ivo Thys  een motie in. De bedoeling was om de visietekst van het huurderssyndicaat om een socialer huurbeleid te verkrijgen op de agenda te krijgen.

Volgens schepen Onclin  (Voorzitter OCMW en bevoegd voor: Ruimtelijke Ordening, Huisvesting-Woonbeleid, Sociale Aangelegenheden, Senioren ) was dit een onduidelijk document en had ze...

Over de gemeentelijke administratieve sancties of kortweg GAS-boetes, is al heel wat inkt gevloeid. Naast hun vage - en dus potentieel willekeurige en ondemocratische - karakter zijn GAS-boetes vooral een teken van onvermogen.

 

Verschillende hervormingen hebben ertoe geleid dat GAS het oorspronkelijke doel voorbij schiet. Wat eens een gouden middel leek om een slabakkende...

Pagina's