Home

Gemeenteraad

Elke maand probeert ons gemeenteraadslid, Ivo Thys, om constructieve, opbouwende voorstellen te doen. Dit kan gaan van dossiers rond onroerend erfgoed, milieu tot sociaal/economische thema's. Echt iets voor de geïnteresseerde burger dus!
Ons milieu en leefmilieu is voor ons erg belangrijk, net zoals dierenwelzijn. Wij proberen te spreken voor zijn die het niet kunnen, de dieren...
Duurzame energie, groene stroom. Het belangt iedereen aan! In Riemst komen meerdere windturbines, op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de stand van zaken.

Actueel

TOEGEVOEGD PUNT AGENDA GEMEENTERAAD 9  mei  2016     

Verbod zwaar verkeer door dorpskom Genoelselderen

Motivatie

-De St.-Maartenstraat in Genoelselderen is toegankelijk voor zwaar verkeer tot 12 ton met uitzondering van plaatselijk verkeer en autobussen...

Wil Groen Riemst een fusie met een aangrenzende gemeente?
​Niet ja, niet neen. 
Het enige dat Groen Riemst wil is een werkgroep die dit bespreekbaar maakt. Deze werkgroep kan bestaan uit mensen uit het bestuur maar ook uit externen, experts enz.
Maar dat wil onze burgemeester niet snappen, hij wou zeer graag de discussie openen pro en contra een fusie op de...

In 2014 stelde ons gemeenteraadslid Ivo Thys voor om het lidmaatschap bij Monumentenwacht voor eigenaars van monumenten en beschermde gebouwen te subsidiëren.

Toen werd ons verteld dat men dit punt ging 'meenemen'.

Nu blijkt dat het wordt gerealiseerd, proficiat daarvoor Ivo.

Hieronder kan je naar de bijlage in pdf kijken met daarin het artikel van HBVL van 18/04/...